Контакт

IMG_3494 

Манастир Клисина, село Ништавци, 79 101 Приједор, РС БиХ
тел./факс: 00387 52 338-083 (11-14 часова), e-mail: man.klisina@gmail.com